Атестація енергоаудиторів та фахівців з обстеження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних фахівців (атестованих  енергоаудиторів із сертифікації енергетичної ефективності будівель та фахівців з обстеження інженерних систем будівель, а також інженерів-проектувальників)

Порядок включення відомостей до бази даних фахівців

Атестаційна комісія протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу, анулювання або відмову у видачі кваліфікаційного атестата енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем направляє Держенергоефективності на  certification.saee@gmail.com  наступну інформацію:

у разі

видачі кваліфікаційного атестата

у разі

анулювання кваліфікаційного атестата або відмови у його видачі

- прізвище, ім’я, по-батькові енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- прізвище, ім’я, по-батькові особи;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- адреса електронної пошти енергоаудитора/фахівця з обстеження інженерних систем;

- телефонний номер енергоаудитора/фахівця з обстеження інженерних систем;

- номер, дату видачі попереднього кваліфікаційного атестата (за наявності);

- номер, дату видачі та закінчення строку дії кваліфікаційного атестата;

- найменування вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, кваліфікаційна комісія якої видала кваліфікаційний атестат або відмовила у його видачі;

- копію рішення, що підтверджує видачу кваліфікаційного атестата;

- копію рішення атестаційної комісії про анулювання кваліфікаційного атестата або відмову у його видачі.

- копію кваліфікаційного атестата.

 

Інформація відправляється в електронній формі із накладенням електронного цифрового підпису відповідальної особи.

Держенергоефективності вносить інформацію до бази даних фахівців протягом 5 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів та відомостей/