Проведення експертизи з енергозбереження

Назва послуги: Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку

Об’єкт адміністративної послуги:

Проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозабезпечення, іншої передпланової та передпроектної документації

Адміністративний збір: 895,88 грн.

Об’єкт адміністративної послуги:

Проект інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження

Адміністративний збір: 1155,02 грн.

Об’єкт адміністративної послуги:

Енерготехнологічна частина техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. і більше тонн у перерахунку на умовне паливо – за рішенням замовника в разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів

Адміністративний збір: 853,93 грн.

Строк надання послуги: Максимальний строк не повинен перевищувати 30 днів

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністрітивної послуги, а також вимоги до них:

 1. Для проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозбереження, іншої передпланової та передпроектної документації:
 • заявка на проведення державної експертизи з енергозбереження;
 • копія документу, що підтверджує сплату адміністративного збору;
 • проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка оформлена згідно з чинним законодавством;
 • вихідні дані на проектування енергоефективних заходів.
 1. Для енерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово - кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів:
 • заявка на проведення державної експертизи з енергозбереження;
 • копія документу, що підтверджує сплату адміністративного збору;
 • проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка оформлена згідно з чинним законодавством;
 • вихідні дані на проектування енергоефективних заходів.
 1. Для проектів інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження:
 • заявка на проведення державної експертизи з енергозбереження;
 • копія документу, що підтверджує сплату адміністративного збору;
 • проекти інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил;
 • технічна документація на обладнання (технічні умови, технічні паспорти, інструкції по експлуатації, протоколи випробувань);
 • сертифікати відповідності іноземної енергоємної техніки, технології і енергоємних матеріалів вимогам чинних нормативних документів.

Результат надання: Експертний висновок

Способи отримання результату: Замовник отримує експертний висновок.

Передана документація повертається замовнику, який надіслав її на розгляд, із супроводжувальним листом із позначками експерта при потребі доопрацювання документації

Підстави для відмови: Заявнику може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги  у разі неповноти або недостовірності відомостей, що містяться в наданих на експертизу матеріалах

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001

Інформація щодо режиму роботи:

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.30, перерва: 13:00 – 13:30.

Контакти: (044) 590-59-74 (канцелярія); (044) 296-84-22 (довідка)

Інформаційна картка

Технологічна картка

Графік прийому