НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

 

Закони

Закон України «Про енергетичну ефективність»

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Закон України «Про альтернативні види палива»

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Закон України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"

Закон України від 22.06.2017 № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель"

 

Постанови

Постанова КМУ від 08 серпня 2023 року № 834 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин"

Постанова КМУ від 14 липня 2023 р. № 720 "Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту"

Постанова КМУ від 25.11.2022 р. № 1315 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та кваліфікаційними організаціями"

Постанова КМУ від 27.12.2019 р. № 1184 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів"

Постанова КМУ від 14.08.2019 № 735 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 151 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 741 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 736 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 740 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 738 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 742 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 156 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 154 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 152 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів»

Постанова КМУ від 27 березня 2019 р. № 264 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 733 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі «очікування», «вимкнено» та мережевому режимі «очікування»»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 737 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 157 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електродвигунів»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 158 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів»

Постанова КМУ від 19 червня 2019 р. № 534 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 155 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну пилососів»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 739 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту»

Постанова КМУ від 27 лютого 2019 року №150 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі»

Постанова КМУ від 14 серпня 2019 року № 734 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення»

ПОСТАНОВА КМУ від 11 квітня 2018 р. № 265  "Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель" (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2018-%D0%BF)

Постанова КМУ від 11.11.2015 № 929 "Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки"

Постанова КМУ від 21.10.2015 № 845 "Про затвердження Примірного енергосервісного договору"

Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників"

Постанова КМУ від 08.04.2015 № 177 "Деякі питання використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження"

Постанова КМУ від 14.01.2015 № 4 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади"

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 676 «Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України»

Постанова КМУ від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»"

Постанова КМУ від 7 серпня 2013 р. №702 «Про затвердження технічних регламенті щодо енергетичного маркування»

Постанова КМУ від 3 вересня 2008 р. №787 «Про затвердження Технічного регламенту щодо максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»

Постанова КМУ від 25 січня 2012 р. № 105 «Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»

Постанова КМУ від 29.06.2011 р. № 689 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»

Постанова КМУ від 27.04.2011 р. № 447 «Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»

Постанова КМУ від 01.03.10 №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»

Постанова КМУ від 29.11.06 №1670 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки»

Постанова КМУ від 05.10.04 №1307 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного»

Постанова КМУ від 20.07.96 №830 «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт»

Постанова КМУ від 12.12.1994р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»

 

Розпорядження

Розпорядження КМУ від 29.12.2021 № 1803-р "Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року"

Розпорядження Президента України від 09 січня 2019 року № 1 «Про делегацію України для участі у ІХ сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)»

Розпорядження КМУ від 3 вересня 2014 р. № 791-р «Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС»

Розпорядження КМУ від 21.12. 2011 р. № 1321-р «Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження»

Розпорядження КМУ від 17.12.08 №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»

 

Накази

Наказ Держенергоефективності України від 16.04.2024 № 37-24 "Про затвердження професійного стандарту "Енергетичний аудитор процесів"

Наказ Держенергоефективності України від 23.08.2023 № 68 "Про затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актів у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України на 2023 рік"

Наказ Держенергоефективності України від 02.09.2022 №38 "Про проведення гендерного аудиту в Держенергоефективності"

 

Наказ Мінрегіону від 06.10.2017  № 267 "Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни" (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-17«зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2017 за № 1329/31197»

Наказ про скасування наказів Держенергоефективності

Наказ Держенергоефективності України від 21.10.2015 № 119 "Про затвердження Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України"

Наказ Держенергоефективності України від 20.11.14. № 54 «Про переміщення територіальних органів Держенергоефективності України та державних підприємств»

Наказ Держенергоефективності України від 21.06.2013 №79 «Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів»

Наказ Мінекономіки від 18.02.2013  №142 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації» «зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2013 за № 393/22925»

Наказ Держенергоефективності України від 21.03.12 № 28 "Про затвердження Угоди про взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту Держенергоефективності"

Наказ Мінекономіки від 06.10.2011 р. № 105 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»

Наказ Мінекономіки від 27.09.2011 р. № 64 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів» «зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2011 за № 1137/19875»

Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 №63 «Про затвердження Методики розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту»

Наказ НАЕР від 24.09.10 № 114-10 «Про затвердження Порядку виконання НДДКР»

Наказ НАЕР від 20.05.10 № 56 «Про затвердження Типової методики «Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту»»

Наказ НАЕР від 17.03.09 №33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання»

Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.04 № 183 «Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного»

8. Наказ Міністерства енергетики України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції» від 27 квітня 2022 р. № 164, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 9 червня 2022 р. № 615/37951