Погляд експертів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики IRENA розробило фінальний звіт «Дорожня карта розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року REMAP – 2030»

За  даними експертів Агентства IRENA, у 2030 році частка енергії з відновлюваних джерел в кінцевому енергоспоживанні країни може становити щонайменше 21%. Така ціль відповідає і розрахункам, які проводили фахівці Держенергоефективності та представники експертного середовища.

Експерти передбачають, що 72% енергії з відновлюваних джерел використовуватиметься для вироблення тепла, 20% - для генерації електроенергії, а 8% - у транспортному секторі. Найбільш перспективним напрямком відновлюваної енергетики стане розвиток біоенергетики.

Також експерти Агентства IRENA відзначили, що Україна має достатній потенціал відновлюваної енергетики для досягнення цілей, визначених у дорожній карті REMAP – 2030. Загалом розроблений документ дозволяє проаналізувати стан та перспективи розвитку сфери відновлюваної енергетики із врахуванням діючого в Україні законодавства щодо стимулів та преференцій в цій сфері.

Довідково. Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) є міжурядовою організацією, яка надає підтримку країнам під час переходу до сталого енергетичного майбутнього і служить головною платформою для міжнародного співробітництва, центром передового досвіду в сфері відновлюваної  енергетики.

Агентство сприяє широкому впровадженню та сталому використанню всіх видів відновлюваних джерел енергії з метою досягнення сталого розвитку, енергетичної безпеки та економічного зростання. Сьогодні організація налічує 140 країн-членів, а ще 30 країн мають намір приєднатися до IRENA.

Посилання на документ:

  1. Звіт «Дорожня карта розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року REMAP – 2030» (IRENA) – укр.;
  2. Звіт «Дорожня карта розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року REMAP – 2030» (IRENA) – англ.

У вересні 2010 року був підписаний Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, який у подальшому ратифікований Законом України від 15 грудня 2010 р. “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства". Згідно із зазначеним Законом з 1 лютого 2011 р. Україна стала повноправним членом Енергетичного Співтовариства.

Участь в Енергетичному Співтоваристві дає Україні можливості для запровадження на внутрішньому ринку більшої конкуренції, європейських технічних стандартів і прозорих правил регулювання, кращого інвестиційного клімату. Це також означає глибшу інтеграцію українського енергетичного сектору до ринків країн-членів, посилення власної енергетичної безпеки. Перевагою членства в цій організації є також додаткові можливості для країн-членів у залученні міжнародних кредитів та технічної допомоги.

У жовтні 2012 року ухвалено Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC «Про впровадження Директиви 2009/28/ЄС і внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», згідно з яким кожна Сторона за Договором повинна ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, та якою вносяться зміни, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС. Директива 2009/28/ЄС є одним з основних документів ЄС в галузі відновлюваної енергетики. Вона має комплексний характер та спрямована на збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (далі ВДЕ) в загальному кінцевому споживанні.

Для впровадження положень вищезазначеної Директиви розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-р затверджено «План заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС».

Пунктом 10 цього розпорядження передбачено розроблення методики проведення розрахунку показників скорочення обсягів викидів парникових газів (далі – ПГ) для біопалива та біорідин.

З метою належного виконання цього пункту Держенергоефективності разом з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» проведено аналіз європейського досвіду впровадження методики розрахунку показників скорочення обсягів викидів парникових газів для біопалив та біорідин і можливості його використання в Україні.

За результатами аналізу встановлено, що більшість країн ЄС для розрахунку скорочення викидів ПГ від використання біопалива застосовують інструмент Biograce (версія 4d), розроблений на базі Excel.

Мета створення Biograce полягала в гармонізації європейських розрахунків викидів ПГ від використання біопалива шляхом створення переліку стандартних значень коефіцієнтів, переліку додаткових значень коефіцієнтів, правил розрахунку і керівництва користувача для зручності використання інструменту.

Інструмент Biograce, затверджений Комісією ЄС від 30.05.2013 (213/256/ЄС), є найбільш повним і зручним для виконання фактичних розрахунків ПГ в Україні.

Посилання на документи:

- звіт проекту USAID щодо методики розрахунку скорочень викидів парникових газів в результаті використання біопалива та біорідин;

- програма Biograce для розрахунку викидів парникових газів в результаті використання біопалива та біорідин;

- керівництво з використання програми Biograce;

- правила розрахунку Biograce;

- перелік стандартних значень коефіцієнтів, які використовуються програмою Biograce.