Положення про Держенергоефективності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 676

Київ

Про затвердження Положення про
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 4 від 14.01.2015
№ 643 від 23.08.2017
№ 847 від 18.09.2019
№ 507 від 17.06.2020
№ 1013 від 28.10.2020
№ 876 від 18.08.2021

№ 1460 від 23.12.2021

№ 153 від 14.02.2023
№ 416 від 28.04.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 676

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

{У тексті Положення слова “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінрегіон” у всіх відмінках - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019}

{У тексті Положення слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоенерго” - словом “Міненерго” згідно з Постановою КМ № 507 від 17.06.2020}

{У тексті Положення слова “Міністр енергетики” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури” у відповідному відмінку, а слово “Міненерго” - словом “Мінінфраструктури”, слова “ , відновлюваних джерел енергії” виключено згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

{У тексті Положення слова “Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури” в усіх відмінках замінено словом “Міністр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023}

1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (далі - Міністр) і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023}

2. Держенергоефективності у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держенергоефективності є:

1) реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

2) забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива в енергетичному балансі України;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

2-1) забезпечення підвищення рівня енергоефективності в усіх секторах національної економіки;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

3) надання адміністративних послуг у відповідній сфері;

4) внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. Держенергоефективності відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінінфраструктури і в установленому порядку подає їх Міністрові;

2) розробляє, погоджує та здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, погоджує галузеві, регіональні та місцеві програми у цій сфері;

3) реалізує державно-приватне партнерство у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

4) проводить кваліфікацію когенераційних установок;

5) видає документ про належність палива до альтернативного;

{Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

7) проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;

8) забезпечує створення та функціонування енергетичного аудиту та запровадження систем енергетичного менеджменту;

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

8-1) забезпечує впровадження та функціонування енергетичного менеджменту відповідно до Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 1460 від 23.12.2021}

9) здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів та альтернативних видів палива;

10) забезпечує розроблення державних норм, правил, технічних регламентів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

{Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 643 від 23.08.2017}

10-1) здійснює з метою популяризації діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель:

розроблення методичних рекомендацій, проведення навчання та поширення інформації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель, економічної доцільності здійснення енергоефективних заходів, технічних аспектів їх здійснення, впливу енергетичної ефективності будівель на екологічний стан населених пунктів, світових тенденцій та світового досвіду у сфері підвищення енергетичної ефективності будівель, необхідності своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів;

розроблення та розповсюдження методичних матеріалів з питань підвищення енергетичної ефективності будівель;

поширення досвіду реалізації проектів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;

популяризацію механізмів державної підтримки енергоефективних заходів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 1460 від 23.12.2021}

{Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 643 від 23.08.2017}

12) веде реєстр альтернативних видів палива;

{Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 643 від 23.08.2017}

13) бере участь у розробленні критеріїв сталості для рідкого палива, що виробляється з біомаси;

{Підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

14) бере участь у розробленні технічних вимог в частині виробництва і використання біопалив та біорідин;

{Підпункт 14 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

15) забезпечує функціонування системи енергетичного маркування та екодизайну енергоспоживчих продуктів;

{Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 876 від 18.08.2021}

15-1) затверджує або відмовляє у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісних договорів щодо об’єктів державної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

15-2) на підставі інформації НКРЕКП та органів місцевого самоврядування щодо встановлених ними тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також тарифів на її транспортування та постачання здійснює розрахунок та оприлюднює середньозважені тарифи для подальшого встановлення уповноваженими органами тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також тарифів на її транспортування та постачання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-2 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

15-3) забезпечує у межах повноважень функціонування системи енергетичної сертифікації будівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-3 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

15-4) забезпечує здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-4 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

15-5) здійснює моніторинг стану оснащеності будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-5 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

{Підпункт 15-6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

15-7) бере участь у розгляді та відборі інвестиційних проектів та проектів екологічного спрямування у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, здійснює моніторинг їх впровадження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-7 згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021}

{Підпункт 15-8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

16) бере участь у підготовці міжнародних договорів України та відповідно до законодавства забезпечує їх виконання; відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; виконує в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна; здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

17) бере участь в межах своїх повноважень у налагодженні співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

18) провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

19) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

20) розробляє пропозиції щодо:

впровадження механізму стимулювання енергозбереження, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та альтернативних видів палива і здійснення моніторингу їх застосування;

підвищення енергетичної ефективності будівель;

надання енергосервісних послуг та здійснення моніторингу їх ефективності;

впровадження міжнародного досвіду, зокрема країн - членів ЄС, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів палива та енергозбереження;

{Абзац п'ятий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

запровадження та розвитку ринку зелених облігацій у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів палива та енергозбереження;

{Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 876 від 18.08.2021; в редакції Постанови КМ № 153 від 14.02.2023}

21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, створення фондів державної підтримки заходів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива;

22) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держенергоефективності, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

22-1) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики з ефективного управління побутовими відходами;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 22-1 згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

22-2) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію політики з підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 22-2 згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

22-3) забезпечує у межах своїх повноважень відновлення об’єктів житлової нерухомості та будівель громадського призначення, а також інфраструктури систем теплопостачання з дотриманням принципів підвищення рівня енергоефективності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 22-3 згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023}

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держенергоефективності з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

2) здійснює добір кадрів в апарат Держенергоефективності та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 4 від 14.01.2015№ 643 від 23.08.2017}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) виступає державним замовником наукових досліджень з питань, що належать до його компетенції;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держенергоефективності для виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

8. Держенергоефективності під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Держенергоефективності в межах повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держенергоефективності очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 643 від 23.08.2017№ 1013 від 28.10.2020}

11. Голова Держенергоефективності:

1) очолює Держенергоефективності, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Держенергоефективності Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, зокрема розроблені Держенергоефективності проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає на затвердження Міністрові плани роботи Держенергоефективності;

5) забезпечує виконання Держенергоефективності наказів Мінінфраструктури та доручень Міністра з питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

6) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держенергоефективності та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держенергоефективності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 6 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 8 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

9) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держенергоефективності;

10) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держенергоефективності;

{Підпункт 11 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

12) забезпечує взаємодію Держенергоефективності з визначеним Міністром структурним підрозділом апарату Мінінфраструктури, відповідальним за взаємодію з Держенергоефективності;

13) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури і Держенергоефективності та своєчасність її подання;

14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держенергоефективності (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

{Підпункт 14 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.10.2020}

15) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держенергоефективності;

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 16 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності, присвоює їм ранги державних службовців, якщо інше не передбачено законом;

{Підпункт 17 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

18) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

{Підпункт 19 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 643 від 23.08.2017}

{Підпункт 20 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 643 від 23.08.2017}

21) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

22) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держенергоефективності;

{Підпункт 22 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

24) утворює комісії, робочі та експертні групи;

25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

26) підписує накази Держенергоефективності;

27) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держенергоефективності доручення;

{Підпункт 27 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

28) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держенергоефективності;

29) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Держенергоефективності;

30) залучає державних службовців Держенергоефективності, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

{Підпункт 30 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Держенергоефективності має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 643 від 23.08.2017№ 1013 від 28.10.2020}

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у Держенергоефективності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держенергоефективності.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держенергоефективності можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держенергоефективності.

Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держенергоефективності.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держенергоефективності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держенергоефективності затверджує його Голова за погодженням з Міністром.

Штатний розпис, кошторис апарату Держенергоефективності затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держенергоефективності є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 676

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. № 412 “Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 984).

2. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо державних цільових програм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2142).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1867).