Європейська інтеграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання зобов’язань України в рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Енергетична незалежність України є однією із найважливіших складових економічної та, відповідно, національної безпеки України в цілому. Від її стану залежить спроможність держави забезпечити всі галузі економіки та кінцевих споживачів паливно-енергетичними ресурсами в обсягах, достатніх для забезпечення їх ефективного функціонування та зростання.

Держенергоефективності в свою чергу відповідно до зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), а також у рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», здійснює заходи щодо імплементації у національне законодавство вимог профільної Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність, яка інкорпорована в законодавство Енергетичного Співтовариства відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 15 жовтня 2015 року № 2015/08/MC-EnC та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичну ефективність будівель.

Держенергоефективності здійснює цілу низку євроінтеграційних реформ у сфері енергоефективності, альтернативних видів палива, імплементуючи вимоги директив ЄС. Ведеться активна робота за такими напрямами, як енергоменеджмент та енергоаудит, енергосервіс, розвиток високоефективної когенерації, впровадження вимог з екодизайну та енергомаркування, сертифікація енергоефективності будівель, розвиток ринку біометану та інші. Про стан роботи у цих сферах дізнавайтеся з новин на сайті та останнього звіту.

 

Корисні посилання:

Євроінтеграційний портал - https://eu-ua.org

Реформи у сфері енергетики - https://eu-ua.org/yevrointehratsiia/enerhetyka

Український центр європейської політики - http://ucep.org.ua

Нормативно-правові акти Європейського Союзу - eur-lex.europa.eu

Директива Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС  від 27 жовтня 2012 року про енергетичну ефективність http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел

http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf

Директива Європейського Парламенту та Ради  2010/30/ЄС від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної  інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2010_30.doc

Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичну ефективність будівель http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2010_31.doc

Директивою Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЕС від 21 жовтня 2009 року, що встановлює систему для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів https://minjust.gov.ua/m/str_45876