Державні закупівлі

Заголовок

Оголошення № 1 про проведення конкурсних торгів у 2012 році

Body

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

№ 1 від  22.06.2012 р.

 

1. Замовник.
1.1. Найменування: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37536010
1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35214003004143 в Державній казначейській службі України, м. Київ
1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Ларіонова Ірина Вікторівна, головний спеціаліст, Куцюк Ірина Віталіївна, головний спеціаліст, 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, (044) 590-54-11, 590-59-78, e-mail: zakupivlі@saee.gov.ua
1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ЄДРПОУ 37508596

2. Фінансування закупівлі.
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір   бюджетного   призначення   за   кошторисом  або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): ---------
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі  товару) (не для друку, не для оприлюднення): --------------

3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса    веб-сайту,   на   якому   замовником   додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): saee.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі.
5.1. Найменування предмета закупівлі: I.2 13 - Дослідження та розробки в галузі енергетики, послуги із виконання стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, 40 лотів:
Лот 1: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва молока та молочних виробів пакетованих. Методика визначення»;
Лот 2: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва ковбасних виробів. Методика визначення»;
Лот 3: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Методика визначення»;
Лот 4: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу розведення свиней. Методика визначення»
Лот 5: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу  виробництва чавуну переробного. Методика визначення»;
Лот 6: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газопоршневої когенераційної установки»
Лот 7: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газотурбінної когенераційної установки»;
Лот 8: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва алюмінію. Методика визначення»;
Лот 9: «Розроблення «ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництвапестицидів». Методика визначення»;
Лот 10: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва добрив фосфатних. Методика визначення»;
Лот 11: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва соди каустичної»;
Лот 12: «Розроблення ДСТУ ISO 50001:____ «Енергозбереження. Системи енергоменеджменту. Вимоги та керівництво до використання»;
Лот 13: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок застосування засобів оброблення та аналізу інформації про об’єкт енергетичного аудиту»;
Лот 14: «Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергетичний аудит. Вимоги до якості робіт з енергетичного аудиту»;
Лот 15: «Розроблення ДСТУ IEC 60312-1 ed1.0 (редакція 2011 року) «Пилососи побутового призначення для сухого прибирання. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик»;
Лот 16: «Розроблення ДСТУ IEC 60312-2 ed1.0 (редакція 2011 року) «Пилососи побутового призначення для вологого прибирання. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик»;
Лот 17: «Розроблення ДСТУ IEC 60350-1 «Електричні плити, духовки, парові печі та грилі побутового призначення. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик»;
Лот 18: «Розроблення ДСТУ IEC 60350-2 «Конфорки. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик»;
Лот 19: «Розроблення ДСТУ IEC 60705 ed.4.0 (редакція 2010 року) «Печі микрохвильові побутового призначення. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик»;
Лот 20: «Розроблення ДСТУ IEC 62301 (редакція 2011 року) «Побутові електричні прилади. Вимірювання споживання потужності в режимі очікування»;
Лот 21: «Розроблення ДСТУ IEC 60034-30 (редакція 2008 року). «Машини електричні, що обертаються. Частина 30. Класи енергоефективності одношвидкостних трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором (код-IE)»;
Лот 22: «Розроблення ДСТУ EN 378-1 (редакція 2008 року) «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору»;
Лот 23: «Розроблення ДСТУ EN 378-2 (редакція 2008 року) «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація»;
Лот 24: «Розроблення ДСТУ EN 378-3 (редакція 2008 року) «Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу»;
Лот 25: «Розроблення ДСТУ EN 378-4 (редакція 2008 року) «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та поновлення»;
Лот 26: «Розроблення ДСТУ «Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять»;
Лот 27: «Розроблення ДСТУ «Геотермальна енергетика. Геотермальні теплові станції. Загальні технічні вимоги»;
Лот 28: «Розроблення ДСТУ «Геотермальна енергетика. Геотермальні електричні станції. Загальні технічні вимоги»;
Лот 29: «Розроблення ДСТУ «Геліоенергетика. Фотоелектричні модулі. Загальні технічні вимоги»;
Лот 30: «Розроблення ДСТУ «Геліоенергетика. Фотоелектричні станції. Загальні технічні вимоги»;
Лот 31: «Розроблення ДСТУ «Гідроенергетика. Малі гідроелектростанції. Терміни та визначення понять»;
Лот 32: «Розроблення ДСТУ IEC 61116-2 «Електромеханічне устаткування малих гідроелектричних установок. Загальні технічні вимоги»;
Лот 33: «Розроблення ДСТУ «Вітроенергетика. Вимірювання параметрів вітрового потоку. Загальні технічні вимоги»;
Лот 34: «Розроблення ДСТУ «Синтетичне паливо. Терміни та визначення»;
Лот 35: «Розроблення ДСТУ «Газоподібне паливо. Біогаз. Технічні вимоги та методи контролювання»;
Лот 36: «Розроблення ДСТУ «Газоподібне паливо. Біогаз. Методи відбору зразків для випробувань»;
Лот 37: «Розроблення ДСТУ EN 15487 (редакція 2007 року) «Рідке паливо. Біоетанол як компонент бензину. Визначення вмісту фосфору спектрометричним методом з  використанням молібдату амонію»;
Лот 38: «Розроблення ДСТУ EN 15485 (редакція 2007 року) «Рідке паливо. Біоетанол як компонент бензину. Визначення вмісту сірки методом рентгенофлуорисцентної спектрометрії з хвилевою дисперсією»;
Лот 39: «Розроблення ДСТУ EN 15484 (редакція 2007 року) «Рідке паливо. Біоетанол як компонент бензину. Потенціометричний метод  визначення вмісту неорганічних хлоридів»;
Лот 40: «Розроблення ДСТУ «Дизельне паливо сумішеве. Технічні вимоги та методи контролювання.».
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи  надання послуг: 40 лотів
5.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
5.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: з моменту укладання договору до 15 грудня 2012 р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 304

7. Забезпечення  пропозиції  конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): ---

8. Подання пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 304
8.2. Строк: до 10:00 1 серпня 2012 р.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
9.1. Місце. 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 502
9.2. Дата: 1 серпня 2012 р.
9.3. Час: о 14:00

10. Додаткова інформація:

 Голова Комітету з конкурсних торгів –
Перший заступник Голови

В. Григоровський