Державні закупівлі

Заголовок

Оголошення № 2 про проведення конкурсних торгів у 2012 році

Body

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

№ 2 від  28.08.2012 р.

1. Замовник.
1.1. Найменування: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37536010
1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35215002004143 в Державній казначейській службі України, м. Київ
1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Ларіонова Ірина Вікторівна, головний спеціаліст, Куцюк Ірина Віталіївна, головний спеціаліст, 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, (044) 590-54-11, 590-59-78, e-mail: zakupivli@saee.gov.ua
1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ЄДРПОУ 37508596

2. Фінансування закупівлі.
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір   бюджетного   призначення   за   кошторисом  або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): ---------------
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі  товару) (не для друку, не для оприлюднення): --------------

3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса    веб-сайту,   на   якому   замовником   додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): saee.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі.
5.1. Найменування предмета закупівлі: I.2 13 - Дослідження та розробки в галузі енергетики, послуги із виконання НДДКР, 5 лотів:
Лот 1: «Дослідження стану енергоефективності економіки України за 2010-2011 роки. Систематизація відповідних інформаційних та аналітичних матеріалів»;
Лот 2: «Створення бази даних порівняльних технічних характеристик існуючих енергоефективних технологій та паливовикористовуючого обладнання, їх аналіз та взаємозв’язок з показниками енергоємності виробництва відповідних товарів і послуг в Україні починаючи із середнього рівня енергоємності в Україні»;
Лот 3: «Оновлення інформаційної бази науково-технічних розробок, енергозберігаючих технологій та проектів»;
Лот 4: «Приведення у відповідність із законодавством нормативно-технічної документації “Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії у бюджетній сфері України»;
Лот 5: «Розроблення методики проведення моніторингу показників енергетичного балансу України».
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи  надання послуг: 5 лотів
5.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
5.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: з моменту укладання договору до 15 грудня 2012 р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 304

7. Забезпечення  пропозиції  конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): ---

8. Подання пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 304
8.2. Строк: до 12:00 1  жовтня  2012 р.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
9.1. Місце. 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12, каб. 502
9.2. Дата: 1  жовтня  2012 р.
9.3. Час: о 14:00

10. Додаткова інформація:

 

Голова Комітету з конкурсних торгів –
Перший заступник Голови
В. Григоровський