Технічне регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також, у рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Україна впроваджує систему енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Робота Держенергоефективності у зазначеному напрямку враховує національні інтереси з такого питання як підвищення рівня енергоефективності української економіки шляхом використання енергоефективного обладнання, а також враховує ключові з точки зору українських товаровиробників в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Позитивними наслідками, обумовленими адаптацією законодавства України у сфері енергетичного маркування до законодавства ЄС, будуть:

  • сприяння торгівельному обміну між Україною та ЄС шляхом створення гармонізованого правового поля для забезпечення діяльності суб’єктів торгівельних відносин;
  • посилення конкурентних позицій українських підприємств;
  • покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника;
  • підвищення вимог та стандартів щодо якості продукції;
  • підвищення рівня прав споживачів;
  • забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України.

До Вашої уваги:

- Технічні регламенти з енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

- Технічні регламенти щодо встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів

- Переліки національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надають презумпцію відповідності продуктів вимогам застосовних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну та енергетичного маркування за типами продуктів

- Переклад технічних регламентів англійською мовою