Технічне регулювання

З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також, у рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Україна впроваджує систему енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Робота Держенергоефективності у зазначеному напрямку враховує національні інтереси з такого питання як підвищення рівня енергоефективності української економіки шляхом використання енергоефективного обладнання, а також враховує ключові з точки зору українських товаровиробників в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Позитивними наслідками, обумовленими адаптацією законодавства України у сфері енергетичного маркування до законодавства ЄС, будуть:

  • сприяння торгівельному обміну між Україною та ЄС шляхом створення гармонізованого правового поля для забезпечення діяльності суб’єктів торгівельних відносин;
  • посилення конкурентних позицій українських підприємств;
  • покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника;
  • підвищення вимог та стандартів щодо якості продукції;
  • підвищення рівня прав споживачів;
  • забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України.

З метою опрацювання проектів технічних регламентів, розроблених Агентством, а також для отримання експертної допомоги щодо розробки нормавно-правових актів стосовно екодизайну було залучено технічну допомогу проекту INOGATE "Технічний секретаріат INOGATE та комплексна програма підтримки енергетичних цілей Бакинської ініціативи та Східного партнерства". Із звітом  про виконання Проекту можна ознайомитися за посиланням: http://saee.gov.ua/sites/default/files/INOGATE_2016.pdf