Безоплатна правова допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Держенергоефективності як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” надає безоплатну первинну правову допомогу відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 (зі змінами) у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, (тощо).

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України здійснюється особистий прийом громадян.

Проте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та на виконання пункту 19 протоколу № 2 від 10.03.2020 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій „Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19” проведення особистого прийому громадян в Держенергоефективності призупинено та буде здійснюватися після закінчення карантинних заходів.

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держенергоефективності. Звернення, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками; осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Формат подачі: у довільній формі на поштову адресу Держенергоефективності: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001 або на електронну адресу: saee@saee.gov.ua.

2. Відповідно до статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена за посиланням https://www.legalaid.gov.ua.