Сертифікація енергетичної ефективності будівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство в рамках своїх повноважень координує сферу сертифікації енергетичної ефективності будівель, що дає можливість освідомити стан енергоефективності будівель, які будуються і котрі вже побудовані та передбачити відповідні кроки для підвищення енергоефективності, у тому числі поступове підвищення мінімальних вимог до енергоефективності будівель.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ВИЗНАЧЕНІ Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».

Енергетичний сертифікат - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

Сертифікація енергетичної ефективності - вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VII;

Закон України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель"

постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 600 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

наказ Мінрегіону 11.07.2018  №171 «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону 11.07.2018  №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі»;

наказ Мінрегіону від 06.10.2017 №267«Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №274 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №275 «Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №276 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» установлено, що держателем електронної системи є Мінрегіон.

Частиною четвертою порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 600 визначено, що подання кандидатом документів може здійснюватися особисто, листом з описом вкладення або через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

Документи, подані особисто, приймаються атестаційною комісією за описом, копія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття документів.

Документи, подані не через електронний кабінет, атестаційна комісія вносить до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).

Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» визначено:

Договір про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі може укладатися в електронній формі через електронний кабінет суб’єкта містобудування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Енергетичний сертифікат виготовляється фахівцем з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Доступ до енергетичних сертифікатів є відкритим та безоплатним через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Для проходження професійної атестації особи подають документи, визначені у порядку проведення професійної атестації. Документи для проходження атестації подаються в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

Доступ до інформації про фахівців з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі їхні кваліфікаційні атестати, та інформації про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання є відкритим та безоплатним через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Держенергоефективності формувало базу даних енергетичних сертифікатів до 01.12.2020 (На час воєнного стану і до його завершення тимчасово заблоковано відкритий доступ до інформації з метою збереження об’єктів критичної інфраструктури, суб’єктів господарювання, забезпечення захисту життя громадян)

З 01.12.2020 база даних сертифікатів розміщується в Реєстрі будівельної діяльності ЄДЕССБ держателем якої є Мінрегіон.

Консультації та роз’яснення щодо сертифікації енергоефективності будівель можна отримати за наступними контактами Держенергоефективності:

- (044) 292-32-57; - saee.certification.office@gmail.com.

Консультації щодо ЄДЕССБ можна отримати у чаті фахівців з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель в телеграм-каналі за посиланням https://t.me/edessb_ee та чаті атестаційних комісій за посиланням https://t.me/ek_edessb.