Сертифікація енергетичної ефективності будівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство в рамках своїх повноважень координує сферу сертифікації енергетичної ефективності будівель, що дає можливість освідомити стан енергоефективності будівель, які будуються і котрі вже побудовані та передбачити відповідні кроки для підвищення енергоефективності, у тому числі поступове підвищення мінімальних вимог до енергоефективності будівель.

Основні положення про сертифікацію енергетичної ефективності будівель визначені Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».

Енергетичний сертифікат - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості, визначені законодавством.

Сертифікація енергетичної ефективності - вид енергетичного аудиту будівель, під час якого здійснюється аналіз використання енергії в будівлі, інформації про характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, крім об’єктів, на яких здійснюється виконання робіт з капітального ремонту, до яких не застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

 2) будівель, у яких мають намір здійснювати термомодернізацію та/або енергоефективні заходи, спрямовані на підвищення теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, для здійснення яких надається державна підтримка;

3) будівель державної власності, у яких розміщені органи виконавчої влади, що займають понад 250 квадратних метрів опалюваної площі та повинна бути здійснена у термін до 03 серпня 2024 року;

4) будівель комунальної власності, у яких розміщені органи місцевого самоврядування, які займають понад 250 квадратних метрів опалюваної площі та повинна бути здійснена у термін до 03 серпня 2025 року;

5) будівель комунальної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни та повинна бути здійснена у термін до 03 серпня 2026 року.

Енергетичний сертифікат виготовляється енергоаудитором будівель з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Доступ до енергетичних сертифікатів є відкритим та безоплатним через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Підтвердження кваліфікації та сертифікація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, проводиться кваліфікаційними центрами, акредитованими Національним агентством кваліфікацій. Відомості зокрема про такі кваліфікаційні центри розміщуються на сайті Національного агентства кваліфікацій.

Проведення професійної підготовки осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок здійснюється закладами вищої освіти та саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності будівель відповідно до порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня 2023 року № 884

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VII;

Закон України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель" від 09.07.2022 № 2392-IX;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1416 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складів, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2024 № 40 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок»;

постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 698 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, кваліфікаційними центрами, закладами вищої освіти та саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018 № 169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінінфраструктури від 11.06.2023 № 486 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018 № 170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018 № 172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

наказ Мінрегіону 11.07.2018 № 171 «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 06.10.2017 № 267 «Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 № 276 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

Консультації та роз’яснення щодо сертифікації енергоефективності будівель можна отримати за наступними контактами Держенергоефективності:

тел.: (044) 292-32-57; e-mail: saee.certification.office@gmail.com.

Енергоаудитори будівель можуть отримати консультації щодо роботи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва в телеграм-каналі за посиланням https://t.me/edessb_ee.