Гендерна політика

Наказ Держенергоефективності від 02.09.2022 № 38 "Про проведення гендерного аудиту в Держенергоефективності" 

Звіт про проведення гендерного аудиту в Держенергоефективності

Презентація за результатами проведення гендерного аудиту в Агентстві

 

Законодавчі основи:

1.  Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

2.  Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

3.  Постанова Кабінету Міністрів України № 930 від 9.10.2020 «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2020-%D0%BF#Text

4.  Постанова Кабінету Міністрів України № 997 від 28.11.2018 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF#Text

5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-%D1%80#Text

6.  Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1544-р від 28.10.2020 «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text

7.  Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2020-%D1%80#Text

8.  Наказ Міністерства соціальної політики України № 56 від 29.01.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0056739-20#Text

9.      Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text

10.  Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 14.04.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257739-20#Text

11.  Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text

12.  Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини»

https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537

13.  Наказ Міністерства соціальної політики України № 448 від 9 серпня 2021 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями»

https://www.msp.gov.ua/documents/6081.html