ОГОЛОШЕННЯ

1
2
3
25-09-2023

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2633-15) Держенергоефективності оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з викорис

23-06-2023

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2633-15) Держенергоефективності оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з викорис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Заголовок

Єврокомісія схвалила 5,2 млрд євро державної підтримки для ще одного масштабного проєкту з водню

Created date

26 09 2022

Заява виконавчої віце-президентки Єврокомісії Маргрете Вестагер щодо другого важливого проекту спільного європейського інтересу в ланцюжку вартості водню

«Сьогодні Європейська комісія схвалила «IPCEI Hy2Use» - другий важливий проєкт спільного європейського інтересу в ланцюжку вартості водню.

У проєкті беруть участь 29 компаній і 35 проєктів з 13 держав-членів: Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Греції, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Словаччини, Іспанії та Швеції.

Держави-члени нададуть до 5,2 млрд євро державного фінансування, що, як очікується, розблокує додаткові 7 млрд євро приватних інвестицій.

IPCEI «Hy2Use» слідує та доповнює інший проект у ланцюжку вартості водню, IPCEI «Hy2Tech», який Комісія схвалила лише пару місяців тому.

IPCEI «Hy2Tech» зосереджується на розробці нових технологій для виробництва, зберігання, транспортування та розподілу водню, а також застосувань у секторі мобільності.

Проект «Hy2Use», який ми схвалили сьогодні, спрямований на збільшення постачання відновлюваного водню з низьким вмістом вуглецю, а також на забезпечення розробки та першого промислового впровадження чистих та інноваційних водневих технологій в інших галузях промисловості, таких як цемент, сталь і скло.   

Зокрема, «Hy2Use» включає дві різні та взаємодоповнюючі категорії проектів-учасників: одні передбачають будівництво великомасштабної інфраструктури для виробництва, зберігання та транспортування відновлюваного та низьковуглецевого водню, тоді як інші розробляють високоінноваційні технології, що призводять до зниження викидів парникових газів у таких галузях, як цементна, сталеливарна та скляна промисловість, які зазвичай стикаються з більшими бар’єрами для декарбонізації.

Розробка технологій з низьким вмістом вуглецю і, зокрема, «зеленого» водню, а також створення необхідної інфраструктури для його впровадження зробить нас на крок ближче до того, щоб зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Це також зробить нас на крок ближче до диверсифікованого поєднання джерел енергії в Європі та, сподіваюся, багато кроків подолання залежності від російського викопного палива, відповідно до плану REPowerEU.

Інвестиції, схвалені в рамках Hy2Use IPCEI, дозволять побудувати нові електролізні потужності приблизно 3,5 ГВт, що призведе до виробництва приблизно 340 000 тонн відновлюваного водню з низьким вмістом вуглецю на рік, що допоможе декарбонізувати деякі з найбільш забруднюючих секторів у Європі.

Щоб навести конкретний приклад інфраструктури, проект Hy2Use «Masshylia», який здійснюють ENGIE та TotalEnergies, стосується будівництва та експлуатації електролізера потужністю 120 МВт, в основному на основі відновлюваної енергії (сонця та вітру), який забезпечуватиме промисловість і транспорт. Стратегічне розташування проекту у важливому європейському індустріальному центрі та порту Марселя дозволяє створити позитивний побічний ефект і зміцнити співпрацю в новому європейському водневому магістралі.

Крім того, щоб навести приклад застосування в секторі кінцевого використання, проект Hy2Use «Fossil-free steel» шведської компанії Hybrit має намір розробити та впровадити в масштабах революційну технологію, яка повністю замінить відновлюваним воднем вугілля та кокс, що використовуються у виробництві сталі. Повне усунення викидів парникових газів від виробництва сталі. Цей проект, який також отримає підтримку Фонду інновацій ЄС, показує шлях до майбутнього сталеливарного сектору, одного з найбільш забруднюючих у світі.

Метою IPCEI є об’єднання ресурсів, щоб забезпечити проривні інновації та підтримати будівництво відповідної інфраструктури в ключових секторах і технологіях, де ринок інакше не запрацював би. Водночас вони забезпечують позитивний ефект для економіки ЄС, зберігаючи чесну конкуренцію.

У нашій оцінці, окрім конкретного та значного внеску в досягнення цілей ЄС, ми виявили, що IPCEI «Hy2Use» створює позитивний побічний ефект у всьому ЄС, об’єднуючи низку учасників у європейському ланцюжку створення вартості водню.

Схвалена державна допомога на одного бенефіціара не перевищує допустимих витрат і так званого розриву фінансування (тобто різниці між позитивним і негативним грошовими потоками протягом життєвого циклу інвестиції).

Це важливо для того, щоб забезпечити не тільки розумне витрачання грошей платників податків, але й підтримку лише справді інноваційних проектів, які без підтримки суспільства не відбулися б. І навіть для цих проектів ми маємо переконатися, що державна підтримка не витісняє, а радше залучає приватні інвестиції.

Дійсно, водневий ланцюжок створення вартості в Європі перебуває в зародковому стані. Це робить ризикованим для компаній і держав-членів самостійно інвестувати в такий інноваційний ринок. Саме тут державна допомога відіграє свою роль, щоб розблокувати, та залучити значні приватні інвестиції, які інакше б не матеріалізувалися. У цьому випадку очікується, що державна підтримка в розмірі до 5,2 млрд євро дозволить розблокувати ще приблизно 7 млрд євро приватних інвестицій.

IPCEI є прикладом справді амбітної європейської співпраці, де компанії, держави-члени та Комісія відіграють свою роль, працюючи разом для досягнення спільної мети.

Ми знаємо, що країни-члени зараз знаходяться в процесі розробки інших важливих проектів, що становлять спільний європейський інтерес, як щодо ланцюжка створення вартості водню, так і для інших ключових технологій. Як завжди, Комісія готова підтримувати їхні плани, надавати вказівки та координувати зусилля, водночас захищаючи рівні умови гри».

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5677